نوای ماندگار زینب زینب (س)

مرحوم موذن زاده اردبیلی

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح