پ
پ

دوشدی ترابه اکبر تز گل اماندی زینب

شبه پیمبر اوغلوم  قانه بویاندی زینب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهو کیمی سالوبدی اعدا اونی کمنده

باد جفا اسوبدی  گلزاریمه چمنده

اعضاسی پرپر اولدی یوخ ساه یری بدنده

تفسیر اربا اربا  بوردا عیاندی زینب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالینینه یتیشدیم  سالدیم یره عبامی

چکدیم بیر آه ایشیتدی   گویده ملک نوامی

حمل ایلییوم نجه من اخیامه بو بالامی

ئولدی مکبّر اوغلوم  وقت اذاندی زینب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چوخ باادب جواندی اکبر زبانزد اوغلوم

ئل طایفادا سرآمد شبه محمد اوغلوم

یاندی جگر آلیشدیم دوغراندی ارشد اوغلوم

یوخدی دیزیمده طاقت قدیم کماندی زینب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گلمور شماره زینب  نعشونده کی یاراسی

گورسه بو حالدا نیلر  نسگل اونون آناسی

قلبی سینار آنانون ئولسه جوان بالاسی

سیندی منیمده قلبیم  اوغلوم جواندی زینب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گل باجی ویر تَسلّا  اوغلی ئولن امامه

یوخ طاقتیم بو نعشی حمل ایلییم خیامه

ئولدوردولر بالامی اعدا چاتوبدی کامه

سولدی گولوم عباده گلشن خزاندی زینب

شعر  : بهلول حبیبی


نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.