پ
پ

ذاکر اهل بیت و کارشناس مسائل فرهنگی گفت: هیات محل محاربه و جنگ است، خانقاه نیست، بعضی ها معتقدند باید شعر با موسیقی خوب خواند و به امام محبت داشت تا ایشان هم ما را دوست داشته باشد و تمام، در حالی که این راه مسلک خانقاهی است.
مهدی رسولی خاطرنشان کرد: معتقدیم ما در هیات می جنگیم و به تعبیر رهبری در حال جهادیم، اما این جهاد لزوما فقط با شمشیر نیست، لذا باید هیات ها به نقطه محاربه با طاغوت برسند.
رسولی گفت: فضای مطالبه گری در جامعه ایجاد شده، شایسته است این مطالبات را هنرمندانه و غیر مستقیم مطرح کنیم تا ضمن حفظ اهمیت موضوع، پیام آن منتقل شود.
مهدی رسولی افزود: برای روحیه مطالبه گری جامعه، خطبه منای سیدالشهدا (ع) بهترین گزینه است، ما امسال روی این موضوع کار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در این خطبه ایشان به طور جدی و پررنگ از کلمه دنیا خیلی استفاده کرده است.
وی اظهار داشت: به همین خاطر امسال محور مداحی ما “دنیاطلبی” است و در کنار آن به طور غیرمستقیم تبلیغ شهادت طلبی است بدون اینکه به مبانی مداحی خدشه وارد شود.
این کارشناس مسائل فرهنگی یادآور شد: هیات مستقل ترین وابسته است و در عین سادگی پیچیدگی های خاص خود را هم دارد، لذا بهترین ساحت اندیشه ای برای هیات خود این تشکیلات است، نه سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد، که معمولا تخصص عمیقی هم در این حوزه ندارند.
رسولی خاطرنشان کرد: امروز کار مداحی یک کار تیمی است، که اگر مداح بخواهد در سطح ملی و بین المللی و در حوزه اندیشه ای کار کند، باید کار او بسیار حرفه ای باشد،یعنی نمی تواند کنار کارهای دیگرش این کار را انجام دهد.
وی تصریح کرد: برای مثال بنده برای دهه اول محرم پیش رو حدود چهار ماه با یک جمع حوزه اندیشه هم اندیشی داریم، که جامعه امسال از من مداح چه می خواهد تا برایش بخوانم.

مداحی انقلابی مداحی گزاره ها نیست

وی تصریح کرد: چه کسی گفته است که مداحی گزاره ای، مداحی انقلابی است و هرکس برای رهبری به عنوان یک گزاره بخواند، پس مداح انقلابی است؟
این کارشناس مسائل فرهنگی تاکید کرد: اگر پشت مداحی اندیشه انقلابی وجود دارد، بله آن مداحی انقلابی است، اما صرف خواندن از یک نفر، انقلابی بودن نیست.
رسولی افزود: مداحی انقلابی مداحی گزاره ها نیست، مداحی اسلام ناب محمدی است.
وی خاطرنشان کرد: حتی برای لالایی خواندن حضرت رباب برای حضرت علی اصغر(ع)، فضایی ایجاد می کنیم که عقل، حماسه و عاطفه به عنوان سه مولفه اساسی در مداحی مترتب باشند.
این کارشناس مسائل فرهنگی اظهار داشت: برای ساختن موسیقی برای شعر بهترین حس زمانی ایجاد می شود، که شعر و موسیقی یکجا خلق شود، یعنی شما یک چیزی که می خواهید بسرایید با موسیقی صحیح باشد.
این مداح تصریح کرد: وقتی نتوانستیم جریان ها و راه اصلی اهل بیت (ع) را به مردم بشناسانیم، مخاطب هم از ما درباره محتوای تولیدی مان انتظار آنچنانی نخواهد داشت و مطالبه ای نخواهد کرد.
وی با تاکید بر هنرمندانه خواندن مداح در هیات، تصریح کرد: وقتی شما به عنوان یک جریان نتوانید موسیقی تولیدی داشته باشید، با موج موسیقی خارجی در تولیداتتان مواجه خواهید شد، که وقتی جریان شناسی کنید، احتمالا متوجه لائیک بودن موسیقی می شوید که در حال استفاده در مداحی است.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.