وقتی می گوییم شش ماهه، معنای بی گناه کشته شدن را بهتر درک می کنیم.

بی گناه کشته شد…
ولی خونش پایمال نمی‌شود
آینده روشنی در انتظار ماست.
X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت