تا خدا هست و خدایی می کند

فاطمه مشگل گشایی می کند.

فاطمیه را عاشورایی برگزار کنیم”

ویزه مراسم عاشورای فاطمی(فاطمیه اول) در حسینیه اعظم بشرح ذیل اعلام میگردد.

زمان:یکشنبه چهارم فروردین ساعت 10شب

مادحین:حاج مهدی رسولی و کربلایی جلیل محمدی

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح