پخش مستقيم برنامه هاي حسينيه اعظم زنجان در طول اجراي برنامه در شبهاي ماه محرم ساعت 8 تا 11 شب در اين صفحه انجام خواهد شد.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت