با راه اندازی بخش پرداخت اینترنتی نذورات، امکان پرداخت الکترونيکي نذورات در سایت حسینیه اعظم بوجود آمد. به گزارش رواط عمومی حسینیه اعظم، هموطنان داخل وخارج کشور میتوانند از این طریق و با استفاده از تمامي کارتهاي عضو شتاب، نذورات خود را پرداخت نمایند. این بخش جهت سهولت هموطنان در اقصی نقاط کشور در زمینه پرداخت نذورات بوده و امید است با این اقدام هموطنان به آسانی نذورات خود را پرداخت نمایند.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت