پ
پ

 

 

آی باتدی

سو آچیلدی

زینب نوای گلدی

زهرا دِدی حسین وای

عالم صدای گَلدی

جناتی دَن اِشیدی

پیغمبر گرامی

نعلی سیز ، اَبا سیز

کرب و بلایه گلدی

یِل اَسدی

گون توتو لدِی

ظلمت فضای گَلدی

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.