شیوه کار شیطان

“ حتما لازم نیست شیطان شما را به یک سایت شیطانی وارد کند…
برای او همین که نماز اول وقتتان را پشت یک مانیتور از شما میگیرد کافیست… ”
X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت