پ
پ

شیوه کار شیطان

“ حتما لازم نیست شیطان شما را به یک سایت شیطانی وارد کند…
برای او همین که نماز اول وقتتان را پشت یک مانیتور از شما میگیرد کافیست… ”

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.