پ
پ

چرا سوگوارى كنيم؟ مى گويند اگر امام حسين عليه السلام پيروز شد چرا جشن نمى گيريم چرا گريه مى كنيم؟ آيا اين همه گريه در برابر آن پيروزى بزرگ شايسته است؟ آنهايى كه چنين سؤالى مى كنند، فلسفه عزادارى را نمى دانند و آن را با گريه هاى ذليلانه اشتباه مى كنند. اصولا گريه و جريان قطره هاى اشك از چشم كه دريچه قلب آدمى است چهار گونه است: 1 – گريه هاى شوق: گريه مادرى كه از ديدن فرزند دلبند گمشده خويش پس از چندين سال، سر داده مى شود، يا گريه شادى آفرين ورضايت بار عاشق پاكبازى كه پس از يك عمر محروميت معشوق خود را مى يابد، گريه شوق است. قسمت زيادى از حماسه هاى كربلا شوق آفرين و شورانگيز است و به دنبال آن سيلاب اشك شوق به خاطر آن همه رشادتها، فداكاريها، شجاعتها، آزاد مرديها، و سخنرانيهاى آتشين مردان و زنان به ظاهر اسير، از ديدگان شنونده سرازير مى گردد، آيا اين گريه دليل بر شكست است؟ 2 – گريه هاى عاطفى: آنچه در درون سينه انسان جاى دارد، قلب است نه سنگ! واين قلب كه ترسيم كننده امواج عواطف انسانى است به هنگام مشاهده منظره كودك يتيمى كه در آغوش مادر در يك شب سرد زمستانى از فراق پدر جان مى دهد به لرزه در مى آيد وبا سرازير كردن سيلاب اشك، خطوط اين امواج را در صفحه صورت ترسيم مى كند و نشان مى دهد قلبى زنده وسرشار از عواطف مردمى است. آيا اگر با شنيدن حادثه جان سپردن يك طفل شيرخوار در آغوش پدر، ودست وپا زدن در ميان سيلاب خون در حادثه كربلا، قلبى بتپد، وشراره هاى آتشين خود را به صورت قطره هاى اشك به خارج پرتاب كند، نشانه ضعف وناتوانى است يا دليل است بر بيدارى آن قلب پر احساس؟ 3-گريه پيوند هدف: گاهى قطره هاى اشك پيام آور هدفهاست، آنها كه مى خواهند بگويند با مرام امام حسين عليه السلام همراه وبا هدف او هماهنگ وپيرو مكتب او هستيم، ممكن است اين كار را با دادن شعارهاى آتشين، با سرودن اشعار وحماسه ها ابراز دارند، اما گاهى ممكن است آنها ساختگى باشد، ولى آن كس كه احيانا با شنيدن اين حادثه جانسوز قطره اشكى از درون دل، بيرون مى فرستد، صادقانه تر، اين حقيقت را بيان مى كند، اين قطره اشك، اعلان وفادارى به اهداف مقدس ياران امام حسين عليه السلام و پيوند دل وجان با آنها است، اعلان جنگ با بت پرستى وظلم وستم، اعلان بيزارى از آلودگيهاست، وآيا اين نوع گريه – بدون آشنائى با اهداف پاك او – ممكن است؟ 4-گريه ذلت و شكست: گريه افراد ضعيف وناتوانى است كه از رسيدن به اهداف خود وامانده اند وروح و شهامتى براى پيشرفت در خود نمى بينند، مى نشينند و عاجزانه گريه سر مى دهند، هرگز براى امام حسين عليه السلام چنين گريه اى مكن كه او از اين گريه بيزار ومتنفر است، اگر گريه مى كنى گريه شوق، عاطفه، وپيوند هدف باشد. ولى مهمتر از سوگوارى، آشنايى به مكتب امام حسين عليه السلام و ياران او و پيوستگى عملى به اهداف آن بزرگوار است، كه پاك بودن وپاك زيستن ودرست انديشيدن وعمل كردن مى باشد. آيا مى دانيد كه: 11-مسلم بن عقيل 27 روز قبل از شهادتش به امام حسين عليه السلام نامه نوشت كه يابن رسول الله 80 هزار نفر از اهل كوفه با تو بيعت كردند پس بشتاب به سوى ما؟ 12-سر امام حسين عليه السلام در صد و بيست محل سخن گفت؟ 13-حضرت فاطمه زهرا عليها السلام در مجالس و محافلى كه به نام امام حسين عليه السلام منعقد مى شود شركت مى كنند؟ 14-تشكيل و برگزارى مجالس و محافل روضه خوانى به نام ائمه عليهم السلام بويژه امام حسين عليه السلام چه فوائدى در بر دارد؟ 15-امام حسين عليه السلام را به خاطر عداوت با پدرش اميرالمؤمنين عليه السلام شهيد كردند؟ 16 – خداوند متعال عوض شهادت امام حسين عليه السلام – امامت را در نسل ذريه اش نهاد؟ – تربت او را شفاى هر بيمارى نمود؟ – هر دعائى در حرم او شود مستجاب مى گردد؟ – روزهايى كه زائر او به زيارتش مى رود – چه رفت، وچه برگشت – جزء روزهاى عمرش حساب نمى شود؟ 17-خاك كربلا معطر است؟ 18-در كربلا قبل از امام حسين عليه السلام دويست نبى ودويست وصى نبى ودويست سبط نبى به شهادت رسيده اند؟ 19-اگر امام زمان عليه السلام ظهور فرمايد نوادگان قاتلان امام حسين عليه السلام را به خاطر عمل پدرانشان مى كشد؟ 20-امام حسين عليه السلام مكان اصحابش را قبل از شهادت به آنها نشان داد؟ 21-اصحاب امام حسين عليه السلام براى شهيد شدن با يكديگر مسابقه مى دادند؟ 22-زيارت امام حسين عليه السلام ، در سال براى اغنيا دو بار و براى فقرا يكبار، واجب است؟ 23-امام حسين عليه السلام در شيرخوارگى مطالعه لوح محفوظ مى نمود؟ 24-امام حسين عليه السلام در شش ماهگى متولد شده است؟ 25-امام حسين عليه السلام بعد از تولد تسبيح و تهليل و تمجيد خدا مى نمود؟ 26 – نامگذارى امام حسين عليه السلام توسط خدا بوده است؟ 27-امام حسين عليه السلام بعد از تولد، شفاعت يكى از ملائكه مقربين به نام صلصائيل نمود؟ 28-امام حسين عليه السلام بعد از تولد، شفاعت فطرس (يكى از ملائكه حمله عرش) نمود؟ 29-فطرس افتخار مى نمود كه آزاد شده حسين عليه السلام است؟ 30-اولين عزادارى براى امام حسين عليه السلام توسط خدا انجام شد؟ 31 – اميرالمؤمنين عليه السلام به سعد بن ابى وقاص فرمود: در خانه تو بز بچه اى است كه فرزند مرا مى كشد و آن روز عمر بن سعد چهاردست و پا راه مى رفت؟

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.