پ
پ

1-   هر روز چند دقيقه اي هم كه شده با امام زمانتان صحبت كنيد، با آن حضرت مانوس شويد و زندگي خود را بر رضايت آن حضرت بنا كنيد و تا مي توانيد دست توسل از دامن مقدس حضرت بقيه الله عج برنداريد كه تمام سعادت در همين موضوع خلاصه مي شود.

2-    هر روز حداقل 5 نفر را ولو با رفتار خوب خود و يا احوالپرسي و امثال آن خوشحال كنيد كه اين كار در رشد معنوي و كمالات روحي شما موثر است.

3-   خدا را هميشه مدنظر داشته باشيد و او را شكر كنيد كه اگر شكر نعمت خدا را نموديد، خدا هم نعمتش را بر شما مي افزايد.

4-   به دراويش و متصوفه اعتماد نكنيد و حتي از علما و مراجعي كه با آنها هم مذاق هستند بپرهيزيد.

5-   هر چه اعمال و گفتار و اخلاق شما بيشتر با اعمال و گفتار و رفتار پيشوايان دين يعني ايمه اطهار هع تطبيق كند به صراط مستقيم نزديكتر خواهيد بود.

6-   بايد بدانيد كه انسان براي زندگي حيواني و شهوتراني خلق نشده است بلكه انسان بايد حقايق اشيا را از وحي بشناسد و به معرفت كامل و كمالات روحي برسدو با خداي تعالي انس داشته با شدو محبتش به خدا از همه بيشتر باشد.

علايم ظهور انجام شده + ظهور نزديك است

مرحوم حاج ملاآقاجان زنجانی مي فرمودندكتمان علايم ظهور به وقوع پيوسته است به غير چند علامت حتمیه كه مقارن ظهور است و همواره تاکید مي كردند:منتظر علايم ظهور نباشید بلكه منتظر ظهور حضرت ولي عصر اروحنافداه باشيد.

منبع :كتاب ارواح معين

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.