پ
پ

شهی که کشته ی دین و نماز  است

همیشه   پرچمش   در اهتزاز است

به    باب  لطف  و احسانش بیایید

عزیز  فاطمه   مهمان   نواز است

حسینیه     تجلی گاه    عشق و 

درش بر روی اهل عشق باز است

 بیا    بر درگهش   با   نیت   پاک 

گدا  و   شاه  اینجا  هم تراز است

برو   زاهد   تو   در   فکر بهشتی

بهشت   من   رخ شاه  حجاز است

    شعر از :  بهلول حبیبی

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.