پ
پ

altبنده رسول برگى متولد تبريز هستم 13 سال است كه كار تبليغى مى كنم، البته قبل از آن هم در مجالس متعدد مذهبى سخنرانى مى كردم. با زنجان از دوران دبيرستان آشنا هستم. در اينجا كه بودم پنج شنبه شب ها در زيارت عاشوراى حسينيه اعظم شركت مى كردم. دليل آمدنم به زنجان ارادت و علاقه ام به مردم اين شهر است.

ماه محرم در كنار مردم زنجان بودن حس عجيبى دارد، خوشحالم كه دو سال است در خدمت مردم زنجان هستم. اعتقادم بر اين است كه در سخنرانى نبايد مردم را خسته كنيم، سخنرانى بايد به گونه اى باشد كه جوانان بيشتر بتوانند از آن استفاده كنند و به سوالات و مسائل روزمره شان جواب داده شود

در حسينيه محور سخنرانى هايم مسائل اعتقادى شيعه و اهميت ولايت است. بعضى مواقع خود جوانان و مردم طرح مسئله مى كنند و سعى مى كنم براى فردا شب پاسخ آن مطالب را آماده كنم. بهترين سوغاتى كه بنده مى توانم

به شهرم ببرم وحدت و يكپارچگى مردم زنجان است كه در اين ايام به چشم مى بينيم و مى توانم بگويم عشق مردم زنجان به اهل بيت)عا  (لگوى بسيار خوبى براى همه شيعيان جهان اسلام است.

اميدوارم روزى برسد كه اين عشق و ارادت وصف ناشدنى عزاداران زنجانى به همه شهرهاى جهان رسوخ كند.

حرف آخر:

من و جدا شدن از كوى تو خدا نكند

خدا هر آنچه كند، از توام جدا نكند

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.