پ
پ

از 12سالگي در سال 1345شروع به سرودن شعر مي کند. حاصل 45سال فعاليت او 33مجموعه چاپ و منتشر شده است که همه اين اشعار رنگ و بوي معنويت و عشق به اهل بيت را مي دهد . او کسي نيست جز حاج ولي اله کلامي. خيلي از جوانان عاشق اهل بيت با اشعار او راه حسينيه را شناخته اند

در پيش بودن برگزار ي بزرگترين همايش جهان تشيع در روز هشتم محرم بهانه بود که با او صبحت کنيم ،گفتگوي که سرشار از معنويت و ادب بود.

آقاي کلامي از چه زماني با حسينيه آشنا شديد ؟

آشنايي من با حسينيه اعظم برمي گردد به همان دوران کودکي ،خدا را شاکرم که به نوبه خود با اين مکان پرفيض ارتباط داشته  ام .

آقاي کلامي نظرتان درباره اين مصرع چيست؟ اين حسين کيست که همه عالم همه ديوانه اوست ؟

حسين سطان- عشق و محبوب قلب هاي ازادي خواهان جهان است .

 چه اقداماتي براي تعيين فرهنگ عاشورا و تشريح مصائب سيدالشهداء صورت گرفته است؟

اگر منظورتان اقدام از ناحيه شعرا و مادحين است ،هر کس در حد معرفت و توانش خواسته ايفاي وظيفه کند ،بيان افکار حضرت سيد الشهداء کار هر کس نيست ،رزمنده ميدان ديده مي خواهد که حماسه هاي حسيني را لمس کند. بهترين راويان اين افکار شهداي 8سال دفاع مقدس بودند.

چه اقداماتي براي جلوگيري از تحريفات دربيان مصائب امام حسين انجام داده ايد ؟

ما هميشه گوشمان به موعظه هاي علما و بزرگان علم و دانش بوده و تا حد توان رهنمود هاي اين بزرگواران را دراشعار مان لحاظ کرده ايم. تحريفات هرگز نمي تواند نهضت هميشه جاويد حضرت سيد الشهداء از مسير اصلي منحرف کند. تحريفاتي که بعضي موقع به چشم مي خورد  از روي ناآگاهي است که با ارشاد اساتيد اصلاح ميشود.

آيا تا به امروز افرادي را براي  مداحي  تربيت کرده ايد؟ شاخص ترين اين افراد چه کساني بودند ؟

بنده ادعاي استادي ندارم اگرد انم را معرفي کنم اگر هم  شاگردي داشته با شم بايد خودشان بگويند .  

آقاي کلامي يک خاطره از مراسم عزاداري بگوئيد ؟

خاطره ديدار با مقام معظم رهبري در اربعين سال گذشته هرگز از ذهن حقير و همشهريان محترم پاک نخواهد شد. خاطره، صفا ، مهر ،عشق و گريه به ارباب بي کفن است .

 (برگرفته از  نشریه  مصباح حسینیه اعظم زنجان)

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.