پ
پ

زندگینامه زنده یادکربلایی بهمن داداشی

کربلایی بهمن داداشی دربیستم آذر ماه سال1361 درخانواده مذهبی،درشهرزنجان دیده به جهان گشود. دوران طفولیت رادر یکی از محله های مذهبی گذراند. مقطع ابتدایی را در مدرسه سعدی وراهنمایی رادرمدرسه شهید دکتر چمران و دوران متوسطه رادردبیرستان امیرکبیر به اتمام رسانید.
وی همواره درمسابقات قرآن و اذان ومسابقات فرهنگی، مذهبی، هنری شرکت داشت وبه دلیل عشق درونی خود به مکتب خامس آل عبا (ع) و حضرت سیدالشهدا، درهیئت های حسینی زنجان ازجمله هیئت متوسلین چهارده معصوم، حسینیه اعظم (حسینیون)، مکتب الزهرار، فاطمیون، دعای ندبه دروازه رشت، هیئت حضرت ابوالفضل(خ7تیر) و هیئت حسینی پنج تن آل عبا (ع) حضور داشت. درسال1377به عضویت بسیج پنج تن آل عبا(ع)درآمد. وپس از آشنایی با هیئت مسجد به عنوان مداح وارد هیئت شد.این عزیز سفر کرده مداح خاص هیئت پنج تن شد و در تمامی مراسم ویژه شهدای نیمه اول و دوم سال که به یادشهیدان، این مکان مقدس برگزار میگردید بانوای دلنشین وسوزناک خودعطر افشاني می کرد. وی دراسفند ماه سال79 به همراه هیئت پنج تن آل عبا(ع)به آرزوی دیرینه اش که زیارت کربلای معلی وعتبات عالیات بود رسید.
بعداز بازگشت از زیارت به خدمت سربازی اعزام گردید و پس ازاتمام آموزش، درشهرزنجان مشغول خدمت شد. درطول خدمت نیزدر برگزاری مراسم سالار شهیدان وایام فاطمیه وزیارت عاشورا، دعای ندبه وتکیه ها و مساجد زنجان حضورداشت وهرلحظه ازعمرکوتاهش رادرجهت هرچه باشکوه تر برگزارشدن مراسم صرف می نمود و ازفوت وقت وزمان بیمناک بود وهرلحظه ودرهرشرایطی به وعده خود وفا مینمود. وکمترهیئتی ازوی خلف وعده دیده بود، چرا که عشق به سیدالشهدا تنها افتخارش بود ورضایت اهل بیت را از همه چیز مقدم میدانست. برای دومین بار درسال1382 درایام ذی الحجه وهجرت خونین کاروان کربلا بسوی دیار تشنه لبان نینوای حسینی راهی گردید.
این بارنیز چشمان اشک آلود وقلب رنجور خود را به میهمانی یار رساند ودرایام عرفه، بانوای حسینی دعای عرفه رادرقبله گاه عاشقان ودرجوار یاران واصحاب حسینی نجوامی نمود.

 

اومحو جمال ارباب بی کفن وچشمان بغض آلود علمدارکربلاءبود.

گویی عطش وجودش رابا دیداریار، سیراب کرد که وی پس از آن زیارت درمدت زمان کوتاه به مدارج وقله های عرفان و کمال نزدیک شد.آری این سفر برایش کمتراز حج نبود اودر دشت بلا محو جمال شهیدکربلا و برادر و فادارش عباس ابن علی(ع)گردید وراه صدساله رایک شبه پیمود.

خصوصیات برجسته

از ویژگیهای وی میتوان به زهد او در امور دینی اشاره کرد که فردی قانع وکم توقع بود وهمیشه خودرا مدیون شهدایی که انقلاب رابه ثمر رساندند و امنیت رادرکشورمان به ودیعت گذاشتند میدانست واززندگی جزعشق به اهل بیت چیزی نمی خواست چراکه ((ائمه)) چراغهای هدایت وریسمان های محکم الهی درزمینند وتنها نجات بشر، اتصال به آنهاست وحدیث (الدنیا مزرعه الاخره) راسرلوحه زندگی خودقرارداده بود.همچنین به فرایض دینی وانجام آنها حساس بود و به احسن وجه به انجام می رساند.
گاهی با یک سلام فرد مقابل را جذب می کرد
حساسیت وی به نماز اول وقت، غیبت نکردن، حفظ حرمت، ااحترام گذاشتن به کوچکتر از خود، تواضع وفروتنی در برار دوستان و ادب وی زبانزد خاص وعام بود .
وی جاذبه  بسیار قوی در میان آشنایان ودوستان داشت.گاهی با یک سلام، فرد مقابل را جذب می کرد ویک الگوی بارز برای جوانان و هم سن وسالان خود بود، دوستانش از اینکه چنین رفیقی را در کنار خود می دیدند مباهات واحساس عزت میکردند.
در فعالیت های اجتماعی هیچ گونه گرایشی و خط سیری مد نظر نداشت از هر گونه سیاست بازی اجتناب می نمود. چراکه صداقت را از کودکی آموخته و به این باور رسیده بود مردم فهیم زنجان که دوستدار مردان بی ادعا می باشند ، هرگز چنین مردانی را فراموش نخواهند کرد وهمیشه در یادها زنده خواهند ماند .خدا به ما توفیق دهد که چنین افرادی را فراموش نکنیم. انشاء ا…

منبع: ویژه نامه مسجد پنج تن آل عبا

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.