پ
پ

پاس و ویزا وبلیط نجف وپیگیرے
صاحب صبر بگودسٺ مرامیگیرے

اربعین ڪرببلا ڪولہ بہ دوش رفقا
ڪار روز و شب ماهم شده خود درگیرے

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.