پ
پ

یک بیت روضه شب نهم

آقا ببخــــــش من همه جایم شکســــــته استـ

تو آمــــــدے به پایتـــ ابالفضـــــ«ع»ـــــــل پا نشــــــد

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.