یک بیت روضه شب نهم

آقا ببخــــــش من همه جایم شکســــــته استـ

تو آمــــــدے به پایتـــ ابالفضـــــ«ع»ـــــــل پا نشــــــد

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح