آرشیو » سایت کشت و صنعت

موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ،یکی از پایگاه های مهم تولید گوسفند نژاد افشاری چند قلوزا
4 سال قبل

موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ،یکی از پایگاه های مهم تولید گوسفند نژاد افشاری چند قلوزا

مدیر عامل موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان: موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان یکی از پایگاه های مهم تولید گوسفند نژاد افشاری چند قلوزا است. مدیر عامل موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه بره چهار قلو گوسفند نژاد افشاری در دامداری این موسسه متولد شده است، گفت: موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان یکی از […]

گلابی (گیاه شناسی، ارقام و پایه ها)
5 سال قبل

گلابی (گیاه شناسی، ارقام و پایه ها)

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/golabi.pdf”]

اثر سن و وزن بره نر افشاری
5 سال قبل

اثر سن و وزن بره نر افشاری

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/sen-parvar-gosfande-afshari.pdf” title=”sen parvar gosfande afshari”]

آبیاری گیاهان
5 سال قبل

آبیاری گیاهان

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/abyari-gyahan-1.pdf” title=”abyari gyahan()”]

گرمایش در گلخانه
5 سال قبل

گرمایش در گلخانه

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/garmayesh-dar-golkhane.pdf” title=”garmayesh dar golkhane()”]

بیماری آتشک درختان میوه دانه دار
5 سال قبل

بیماری آتشک درختان میوه دانه دار

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/atashak-golabi.pdf” title=”atashak golabi()”]

آفات و بیماریهای درختان سیب
5 سال قبل

آفات و بیماریهای درختان سیب

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/afat-va-bimarihay-sib.pdf” title=”afat va bimarihay sib()”]

آفات گردو
5 سال قبل

آفات گردو

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/afat-gerdo.pdf” title=”afat gerdo(“]