آرشیو » واحدها

5 سال قبل

حسینیه اعظم زنجان را بیشتر بشناسیم

دسته عزاداري حسينيه اعظم زنجان در فهرست ميراث معنوي كشور ثبت شده است. شركت كم نظير عزاداران از اقصي نقاط كشور در اين دسته عزاداري، دارا بودن عنوان دومين قربانگاه بزرگ پس از سرزمين مني، نذورات بي شمار از سراسر كشور و در نهايت، قدمت و پيشينه تاريخي اين دسته عزاداري، آن را به عنوان […]

واحد پذیرایی
6 سال قبل
آشپزخانه
6 سال قبل
ستاد مالی
6 سال قبل