آرشیو » گنجينه صوت

صوت شب سیزدهم محرم 1402
4 ماه قبل

صوت شب سیزدهم محرم 1402

حجت الاسلام محبی حاج علیرضا بیگدلی حاج مهدی رسولی حاج مرتضی حیدری          

شب ششم محرم 89
13 سال قبل

شب ششم محرم 89

مداح : حاج اصغر گنج خانلو   مداح :حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج سید یوسف شبیری

شب دوم محرم 89
13 سال قبل

شب دوم محرم 89

مداح : حاج اصغر گنج خانلو   مداح :حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج سید یوسف شبیری

شب نهم محرم 89
13 سال قبل

شب نهم محرم 89

مداح : حاج جواد رسولی   مداح :حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج سید یوسف شبیری

شب هفتم محرم 89
13 سال قبل

شب هفتم محرم 89

مداح : حاج جواد رسولی   مداح :حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج سید یوسف شبیری

شب چهارم محرم 89
13 سال قبل

شب چهارم محرم 89

مداح : حاج اصغر گنج خانلو   مداح :حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج سید یوسف شبیری

شب سوم محرم 89
13 سال قبل

شب سوم محرم 89

مداح : حاج جواد رسولی   مداح :حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج سید یوسف شبیری

شب پنجم محرم 89
13 سال قبل

شب پنجم محرم 89

مداح : حاج جواد رسولی   مداح :حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج سید یوسف شبیری

شب اول محرم 89
13 سال قبل

شب اول محرم 89

مداح : حاج جواد رسولی   مداح :حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج سید یوسف شبیری