آرشیو » گنجینه عکس

مراسم شب سیزدهم محرم 1402
8 ماه قبل

مراسم شب سیزدهم محرم 1402

گزارش تصویری مراسم شب سیزدهم محرم حسینیه اعظم زنجان #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم #محرم_۱۴۴۵  

مراسم شب نهم محرم 1402
8 ماه قبل

مراسم شب نهم محرم 1402

گزارش تصویری شب تاسوعا حسینیه اعظم زنجان #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم #محرم_۱۴۴۵  

دسته عزاداری یوم العباس 1402
8 ماه قبل

دسته عزاداری یوم العباس 1402

دسته عزاداری یوم العباس حسینیه اعظم زنجان #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم #محرم_۱۴۴۵

مراسم شب هشتم محرم 1402
8 ماه قبل

مراسم شب هشتم محرم 1402

#گزارش_تصویری مراسم شب هشتم محرم الحرام ۱۴۴۵ حسینیه اعظم زنجان #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم #محرم_۱۴۴۵        

مراسم شب هفتم محرم 1402
8 ماه قبل

مراسم شب هفتم محرم 1402

#گزارش_تصویری مراسم شب هفتم محرم الحرام ۱۴۴۵ حسینیه اعظم زنجان #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم #محرم_۱۴۴۵

مرام شب ششم محرم 1402
9 ماه قبل

مرام شب ششم محرم 1402

#گزارش_تصویری مراسم شب ششم محرم الحرام 1445 حسینیه اعظم زنجان #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم #محرم_۱۴۴۵  

مراسم شب پنجم محرم 1402
9 ماه قبل

مراسم شب پنجم محرم 1402

#گزارش_تصویری مراسم شب پنجم محرم الحرام 1445 حسینیه اعظم زنجان #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم #محرم_۱۴۴۵

مراسم شب چهارم محرم 1402
9 ماه قبل

مراسم شب چهارم محرم 1402

#گزارش_تصویری مراس م شب چهارم محرم الحرام 1445 حسینیه اعظم زنجان #در_زیر_خیمه‌اش_همه_یک_خانواده‌ایم #محرم_۱۴۴۵