برچسب » رفتار

موشک جواب موشک- پیش از ادب کردن بچه ها، به ادب کردن خویش بپردازید – بخش از کتاب منِ دیگرِ ما نوشته محسن عباسی ولدی
6 سال قبل

موشک جواب موشک- پیش از ادب کردن بچه ها، به ادب کردن خویش بپردازید – بخش از کتاب منِ دیگرِ ما نوشته محسن عباسی ولدی

بچه ها از ما می آموزند… پیش از ادب کردن بچه ، به ادب کردن خویش بپردازید… مربی در ارتباط با محیط اطراف خویش رفتارهایی انجام می دهدکه مخاطب، تماشاچی آن بوده و عکس برداری می کند. به این رفتارها، گزاره های تصویری می گوییم. در این گزاره ها، مربی به صورت مستقیم با مخاطب […]