برچسب » #سلیمان بن رزین

سلیمان بن رزین
2 سال قبل

سلیمان بن رزین

سلیمان بن رزین سلیمان بن رزین غلام امام حسین(ع) و سفیر ایشان به سوی اشراف بصره بود. پس از آنکه نامه امام به دست ابن زیاد افتاد، دستور داد سلیمان را به شهادت رساندند. او نخستین شهید قیام امام حسین(ع) به شمار می‌آید شهادت سلیمان چهار نفر از این اشراف، خبر رسیدن نامه امام را […]