برچسب » #عبدالله بن حارث بن نوفلی

عبدالله بن حارث بن نوفلی
2 سال قبل

عبدالله بن حارث بن نوفلی

عبدالله بن حارث بن نوفلی عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم مکنی، به ابا محمد و ملقب به «بیة» بود. عبدالله بن حارث دو سال قبل از رحلت پیامبر(ص) متولد شد. مادرش هند دختر ابوسفیان بود. ام حبیبه همسر پیامبر(ص) کودک را نزد آن حضرت برد. ایشان نوزاد را در […]