برچسب » #عمارة بن صلخب ازدی

عمارة بن صلخب ازدی
2 سال قبل

عمارة بن صلخب ازدی

عمارة بن صلخب ازدی مشخصات فردی نام کامل عمارة بن صَلْخَب أزدی نسب/قبیله قبیله أزد وفات ۶۰ یا ۶۱ق ، قبل از واقعه عاشورا علت وفات گردن زدن جلوی قبیله خویش مشخصات دینی از یاران امام حسین (ع) فعالیت‌ها حمایت از مسلم بن عقیل در کوفه عمارة بن صَلْخَب أزدی (شهادت ۶۰ یا ۶۱ق) از […]