برچسب » فیلم

فعالیت های حسینه اعظم زنجان برای مقابله با کرونا
3 سال قبل

فعالیت های حسینه اعظم زنجان برای مقابله با کرونا

ضد عفونی معابر شهر تولید ماسک و البسه های پزشکی توزیع بسته های بهداشتی و ضدعفونی کننده

ما ملت امام حسین ایم
3 سال قبل

ما ملت امام حسین ایم

اینجا حسینیه اعظم زنجان است به افق محرم…