برچسب » مشهد

اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس
2 سال قبل

اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس

اعزام دانش آموزان کلاسهای تربیتی آموزشی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم به مشهد مقدس