برچسب » مهر آفتاب

مهر هشتمین آفتاب – گفتاری از فضائل امام رضا علیه السلام
6 سال قبل

مهر هشتمین آفتاب – گفتاری از فضائل امام رضا علیه السلام

فراق یار ریّان بن صلت قمی از کارکنان دربار مأمون و مورد توجّه فضل بن سهل وزیر مأمون بود. او کارهای مهم فضل را انجام می داد؛ اما شیعه بودن خویش را پنهان می کرد. روزی ریّان بن صلت که در حقیقت از یاران وفادار امام هشتم علیه السلام بود، از طرف فضل بن سهل […]