برچسب » پیشوای صادق

امام صادق علیه السلام و انقلاب فرهنگی
6 سال قبل

امام صادق علیه السلام و انقلاب فرهنگی

امام صادق علیه السلام و انقلاب فرهنگی برای هیچ یک از امامان معصوم علیه السلام، مانند امام صادقعلیه السلام فرصت و شرایط مساعدی پیش نیامد تا بتواند در سطح گسترده، انقلابی فرهنگی برپا کند و با تشریح فرهنگ غنی و پرمایه اسلام و تأسیس دانشگاه ها و مدارس، اسلام را گسترش دهد. کشمکش ها و […]