برچسب » کرونا

فعالیت های حسینه اعظم زنجان برای مقابله با کرونا
3 سال قبل

فعالیت های حسینه اعظم زنجان برای مقابله با کرونا

ضد عفونی معابر شهر تولید ماسک و البسه های پزشکی توزیع بسته های بهداشتی و ضدعفونی کننده