نمایشگاه آرامش بهاری همه ساله در ایام نوروزتوسط بانوان حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.
این نمایشگاه شامل غرفه های کودک از جمله مارپله اسلامی، نقاشی، روانشناسی، قصه گوی، غرفه آموزش نماز و همچنین راهنمای میهمانان نوروزی حسینیه می باشد.

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح