مدیرعامل مؤسسه مصباح از آماده شدن برای برداشت محصول ذرت علوفه‌ای در مزرعه متعلق به حسینیه خبر داد.
محمد آسیابی با اشاره به پیش‌بینی انجام شده مبنی بر برداشت 800 تا یک هزار تن محصول ذرت علوفه‌ای تصریح کرد: این میزان ذرت از 17 هکتار زمین زراعی برداشت خواهد شد.
وی افزود: اولویت مصرف محصول ذرت علوفه‌ای برداشت شده با دام‌های مؤسسه است و مازاد محصول هم به بازار عرضه خواهد شد.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت