دوست دارم در حریمت بر کف پای زائرانت خاک شوم

تا قدم گذارند بر چشمانم

آری آقا، خدمت در ره تو را به عالم نمی دهم

 

        حسینیه اعظم زنجان

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت