برپایی مراسم عقد در حسینیه اعظم زنجان در جهت ترویج ازدواج آسان و احیای کارکرد مساجد

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت