خادمان افتخاری در واحد خیاطی دوختن لباس فرم خادمان حسینیه را بر عهده گرفتند. به گزارش واحد روابط عمومی حسینیه اعظم خیاطان ماهر دوخت مقنعه خادمان را به صورت رایگان انجام دادند.

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح