پ
پ

برخی از مردم فکر میکنند چون کارهای خیر انجام میدهند،می توانند نماز نخوانند در حالیکه در روایت میخوانیم نماز مانند تمبر نامه میباشد و همانطوری که نامه بدون تمبر ارسال نمی شود،اعمال خوب بدون نماز هم ارسال نخواهند شد…

ان قبلت قبل ماسواها و ان ردت رد ماسواها…

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.