پ
پ

به گزارش روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان این مجموعه به تعداد ۱۰۰۰ عدد پرچم، برای اهدا به همشهریان زنجانی آماده نموده است که میتوانند با مراجعه به روابط عمومی برای نصب سر درب منازل خود تهیه نمایند.

تعداد این پرچم ها محدود میباشند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.