پ
پ

برنامه دارالشفاء حسينييه اعظم زنجان در محرم سال 1389

رديف ايام هفته ايام محرم تاريخ پزشكان معالج
1 سه شنبه اول محرم 16/9/89 آقاي دكتر خرم – خانم دكتر اخلاقي – دكتر سليمان پور (دندان پزشك)

2 چهارشنبه دوم محرم 17/9/89 آقاي دكتر خرم – دكتر خسرو شاهي – دكتر حميد عزيزي – دكتر علي ميرزاخاني – خانم دكتر صحبتلو – دكتر نقدي –دكتر جعفري – دكتر ميرابيون (دندان پزشك)،خانم دکتر صحبتلو
3 پنج شنبه سوم محرم 18/9/89 دكتر آهنگرفوق تخصص (قلب)  دكتر اميري (ارتوپدي)  دكتر عليراداني – دكتر انصاري پور (اطفال) دكتر سليمان پور (دندان پزشك) دكتر رسولي (دندان پزشك)
4 جمعه چهارم محرم 19/9/89 دكتر هرمز( متخصص زنان و زايمان)دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

5 شنبه پنجم محرم 20/9/89 خانم دكتر صفري  حسين خاني (پوست) دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

6 يكشنبه ششم محرم 21/9/89 دكتر ستاره (ارتوپدي) دكتر رهگشا (متخصص مغز و اعصاب  – دكتر حسين بابائي (كودكان)،دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

7 دوشنبه هفتم محرم 22/9/89 دكتر ستاره (ارتوپدي) دكتر ناتاشا (متخصص گوش حلق و بيني ) دكتر حسين بابائي (كودكان ) دكتر صغري حسين خاني (پوست )،دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

8 سه شنبه هشتم محرم 23/9/89 دكتر مجتهدي (اطفال) دكتر فرناز محمديان (فوق تخصص زنان و زايمان ) دكتر حميد جمالي (داخلي)،دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

9 چهارشنبه نهم محرم 24/9/89 دكتر مجتهدي (اطفال) دكتر ارژنگ ‌(ارتوپدي) دكتر اجلي (اطفال) دكتر موسوي دندانپزشك،دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

10 پنج شنبه ده محرم 25/9/89 دكتر اجلي (اطفال) – دكتر موسوي (دندانپزشك)،دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

11 جمعه يازده محرم 26/9/89 دكتر ارژنگ ‌(ارتوپدي) – فرزام (ارتوپدي)- اميري (اطفال)،دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

12 شنبه دوازده محرم 27/9/89 دكتر ارژنگ ‌(ارتوپدي) – فرزام (ارتوپدي)،دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

13 يك شنبه سيزده محرم 28/9/89     دکتر خرم ،خانم دکتر اخلاقی،خانم دکتر صحبتلو

كليه خدمات ازجمله سيتي اسكن – ام ار اي – آزمايش  همه به صورت رايگان مي باشد.

مراجعه جهت ثبت نام  و نوبت دهی از ساعت 17 تا 18

ویزیت  باماران ز ساعت 20 تا 24

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.