پ
پ


مسئول
امور نقليه مسجد حسينيه اعظم زنجان، گفت:امسال 140 دستگاه وسايط نقليه شش چرخ 10 تنى اسكانيا،كاميون، نيسان، وانت وسوارى در كليه بخش ها در حسينيه اعظم زنجان ارائه خدمت مى كنند.مجيد امامی با اشاره به اينكه 60 دستگاه ماشين يخچال دار در روز دسته عزادارى حسينيه اعظم زنجان در مسيردسته مستقر مى شوند، افزود: با توجه به ازدحام جمعيت درابتداى دسته حسينيه، دو دستگاه ماشين شش چرخ 10 تنى اسكانيا جهت حمل گوسفندان ذبح شده در اين محل مستقرمى شوند.

وى با بيان اينكه پيش بينى مى شود امسال ازدحام جمعيت نسبت به سال هاى گذشته افزايش يابد، از عزاداران حسينى درخواست كرد براى حمل به موقع گوسفندان ذبح شده به كشتارگاه، از تجمع در اطرف ماشين ها خوددارى نمايند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.