پ
پ

سفرنامه بسیجی

شعری در سبک حیدر بابای استاد شهریار
قرائت شده در سال ۱۳۶۹
در حسینیه اعظم زنجان

 

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.