سفرنامه بسیجی

شعری در سبک حیدر بابای استاد شهریار
قرائت شده در سال ۱۳۶۹
در حسینیه اعظم زنجان

 

 

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح