نویسنده :

موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ،یکی از پایگاه های مهم تولید گوسفند نژاد افشاری چند قلوزا
5 سال قبل

موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان ،یکی از پایگاه های مهم تولید گوسفند نژاد افشاری چند قلوزا

مدیر عامل موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان: موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان یکی از پایگاه های مهم تولید گوسفند نژاد افشاری چند قلوزا است. مدیر عامل موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه بره چهار قلو گوسفند نژاد افشاری در دامداری این موسسه متولد شده است، گفت: موسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان یکی از […]

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای از مزرعه حسینیه اعظم زنجان
5 سال قبل

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای از مزرعه حسینیه اعظم زنجان

مدیرعامل مؤسسه مصباح از آماده شدن برای برداشت محصول ذرت علوفه‌ای در مزرعه متعلق به حسینیه خبر داد. محمد آسیابی با اشاره به پیش‌بینی انجام شده مبنی بر برداشت 800 تا یک هزار تن محصول ذرت علوفه‌ای تصریح کرد: این میزان ذرت از 17 هکتار زمین زراعی برداشت خواهد شد. وی افزود: اولویت مصرف محصول […]

5 سال قبل

آغاز عملیات پیوند نهال‌های کشت بافتی در نهالستان حسینیه اعظم زنجان

آغاز عملیات پیوند نهال‌های کشت بافتی در نهالستان حسینیه اعظم زنجان مدیرعامل مؤسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان از آغاز عملیات پیوند نهال‌های کشت بافتی درنهالستان حسینیه خبر داد. محمد آسیابی به آغاز عملیات پیوند نهال‌های کشت بافتی در مزرعه حسینیه اعظم اشاره و اظهار کرد: این پیوند برای نهال‌های دانه‌دار و هسته‌دار پایه گزیلا ارقام […]

تامین بخشی از دام مورد نیاز ایام محرم توسط مؤسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان
5 سال قبل

تامین بخشی از دام مورد نیاز ایام محرم توسط مؤسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان

تامین بخشی از دام مورد نیاز ایام محرم توسط مؤسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان مدیرعامل مؤسسه مصباح حسینیه اعظم زنجان گفت: تامین بخشی از دام مورد نیاز برای اجرای طرح نیابتی در ایام محرم توسط این مؤسسه انجام می‌شود. محمد آسیابی با یادآوری اجرای طرح نیابتی در حسینیه اعظم زنجان اظهار کرد: تامین بخشی از […]

واکسیناسیون دام های موسسه کشت و صنعت حسینیه اعظم زنجان
5 سال قبل

واکسیناسیون دام های موسسه کشت و صنعت حسینیه اعظم زنجان

تزریق واکسن آبله شاربن در موسسه کشت و صنعت حسینیه اعظم زنجان توسط تیم دامپزشکی استان در حال انجام است.97/6/18  

گلابی (گیاه شناسی، ارقام و پایه ها)
5 سال قبل

گلابی (گیاه شناسی، ارقام و پایه ها)

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/golabi.pdf”]

اثر سن و وزن بره نر افشاری
5 سال قبل

اثر سن و وزن بره نر افشاری

[pdf-embedder url=”https://haz.ir/wp-content/uploads/2018/09/sen-parvar-gosfande-afshari.pdf” title=”sen parvar gosfande afshari”]