نویسنده :

شب پنجم مراسم جشن غدیر
2 سال قبل

شب پنجم مراسم جشن غدیر

شب پنجم مراسم جشن غدیر حسینیه اعظم زنجان ……… آدرس کانال های رسمی حسینیه اعظم زنجان در پیام رسان های تلگرام ، ایتا و صفحه اینستاگرام : https://t.me/haz_ir https://eitaa.com/haz_ir https://www.instagram.com/haz.ir

شب چهارم مراسم جشن غدیر
2 سال قبل

شب چهارم مراسم جشن غدیر

شب چهارم مراسم جشن غدیر حسینیه اعظم زنجان ……… آدرس کانال های رسمی حسینیه اعظم زنجان در پیام رسان های تلگرام ، ایتا و صفحه اینستاگرام : https://t.me/haz_ir https://eitaa.com/haz_ir https://www.instagram.com/haz.ir

شب سوم مراسم جشن غدیر
2 سال قبل

شب سوم مراسم جشن غدیر

شب سوم مراسم جشن غدیر حسینیه اعظم زنجان ……… آدرس کانال های رسمی حسینیه اعظم زنجان در پیام رسان های تلگرام ، ایتا و صفحه اینستاگرام : https://t.me/haz_ir https://eitaa.com/haz_ir https://www.instagram.com/haz.ir

جشن رهروان غدیر
2 سال قبل

جشن رهروان غدیر

جشن رهروان غدیر پیاده راه سبزه میدان – عصر روز عید غدیر حسینیه اعظم زنجان ……… آدرس کانال های رسمی حسینیه اعظم زنجان در پیام رسان های تلگرام ، ایتا و صفحه اینستاگرام : https://t.me/haz_ir https://eitaa.com/haz_ir https://www.instagram.com/haz.ir

شب دوم مراسم جشن غدیر
2 سال قبل

شب دوم مراسم جشن غدیر

شب دوم مراسم جشن غدیر حسینیه اعظم زنجان ……… آدرس کانال های رسمی حسینیه اعظم زنجان در پیام رسان های تلگرام ، ایتا و صفحه اینستاگرام : https://t.me/haz_ir https://eitaa.com/haz_ir https://www.instagram.com/haz.ir

تهیه و توزیع غذای نذری ویژه اطعام روز عید سعید غدیر
2 سال قبل

تهیه و توزیع غذای نذری ویژه اطعام روز عید سعید غدیر

تهیه و توزیع 5000 غذای نذری ویژه اطعام روز عید سعید غدیر خم با همکاری گروه جهادی شهید ابراهیم هادی حسینیه اعظم زنجان ……… آدرس کانال های رسمی حسینیه اعظم زنجان در پیام رسان های تلگرام ، ایتا و صفحه اینستاگرام : https://t.me/haz_ir https://eitaa.com/haz_ir https://www.instagram.com/haz.ir

شب اول مراسم جشن غدیر
2 سال قبل

شب اول مراسم جشن غدیر

شب اول مراسم جشن غدیر حسینیه اعظم زنجان ……… آدرس کانال های رسمی حسینیه اعظم زنجان در پیام رسان های تلگرام ، ایتا و صفحه اینستاگرام : https://t.me/haz_ir https://eitaa.com/haz_ir https://www.instagram.com/haz.ir

حضور استاد حاج شیخ حسین انصاریان در حسینیه اعظم زنجان
2 سال قبل

حضور استاد حاج شیخ حسین انصاریان در حسینیه اعظم زنجان

حضور استاد حاج شیخ حسین انصاریان در حسینیه اعظم زنجان حسینیه اعظم زنجان ……… آدرس کانال های رسمی حسینیه اعظم زنجان در پیام رسان های تلگرام ، ایتا و صفحه اینستاگرام : https://t.me/haz_ir https://eitaa.com/haz_ir https://www.instagram.com/haz.ir