نویسنده :

اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس
2 سال قبل

اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس

اعزام دانش آموزان کلاسهای تربیتی آموزشی پایگاه ۱۳ حسینیه اعظم به مشهد مقدس

چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی
2 سال قبل

چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی

برگزاری چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی در حسینیه اعظم زنجان