برچسب » جمع نذورات

گزارش نذورات دهه محرم ۱۴۴۳ حسینیه اعظم زنجان
2 سال قبل

گزارش نذورات دهه محرم ۱۴۴۳ حسینیه اعظم زنجان

اهدای ۴۹۹۴ رأس قربانی در محرم ۱۴۴۳به حسینیه اعظم زنجان        مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم ضمن تشکر از کلیه صاحبان نذر و آرزوی قبولی نذورات آنها، افزود بنا به گزارشات تجمیع شده کمیته مالی ستاد دهه محرم ۱۴۴۳ حسینیه اعظم زنجان، با وجود عدم برگزاری مراسم یوم العباس که همه ساله صحنه […]