برچسب » #روایت-امام-حسین

صبر و شکیبایی در سیره حسینی – قسمت دوم
2 سال قبل

صبر و شکیبایی در سیره حسینی – قسمت دوم

صبر در سیره عملی امام حسین علیه السلام 1- هنگامی که حبیب بن مُظاهر، کشته شد، حسین علیه السلام آشفته گشت و فرمود: «خود و یارانِ یاری کننده ام را به حساب خدا می گذارم [و شکیبایی می کنم]».[ 1] 2- هنگامی که حَرمَلة بن کاهِل، تیری به سوی طفل شیرخوار انداخت که در گلویش […]