برچسب » #عبدالاعلی بن یزید کلبی

عبدالاعلی بن یزید کلبی
2 سال قبل

عبدالاعلی بن یزید کلبی

عبدالاعلی بن یزید کلبی مشخصات فردی : نام کامل عبدالأعلی بن یزید کلبی نسب/قبیله قبیله کلب وفات ۶۰ یا ۶۱ق ، قبل از واقعه عاشورا علت وفات گردن زدن در سبیع مشخصات دینی از یاران امام حسین(ع) فعالیت‌ها حمایت از مسلم بن عقیل در کوفه عبدالأعلی بن یزید کلبی (شهادت: ۶۰ یا ۶۱ق) جوان شیعه […]