برچسب » #هانی بن عُرْوَة بن غران مرادی

هانی بن عُرْوَة بن غران مرادی 
2 سال قبل

هانی بن عُرْوَة بن غران مرادی 

هانی بن عُرْوَة بن غران مرادی  (شهادت ۶۰ق)، از بزرگان کوفه و یاران خاص امام علی(ع). وی در جنگ جمل و صفّین حضور داشت. هانی از ارکان قیام حُجْر بن عَدی در برابر زیاد بن ابیه، و از مخالفان بیعت با یزید به شمار می‌رفت. خانهٔ او از زمان ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه مرکز فعالیت‌های سیاسی و نظامی بود، وی نقش مهمی در قیام مسلم بن عقیل داشت. هانی پس از شهادت مسلم بن […]