برچسب » وحدت

جلسه هماهنگی معاونت ها و واحد های ستاد دهه محرم 1396- تکمیلی
6 سال قبل

جلسه هماهنگی معاونت ها و واحد های ستاد دهه محرم 1396- تکمیلی

طبق سنت هر ساله آستان مقدس حسینیه اعظم زنجان جلسه هماهنگی معاونت ها و کمیته های ستاد دهه محرم با حضور مسئولین واحد ها و هیئت امناء این آستان برگزار شد. با توجه به لزوم برنامه ریزی مناسب جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم هشتم محرم، ستاد دهه محرم حسینیه اعظم زنجان آغاز به […]