آرشیو » سایت قرآن

چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی
2 سال قبل

چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی

برگزاری چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم مرحله استانی در حسینیه اعظم زنجان

قوم يأجوج و مأجوج كه در قرآن از آن ياد شده چه كسانى هستند؟
5 سال قبل

قوم يأجوج و مأجوج كه در قرآن از آن ياد شده چه كسانى هستند؟

از آيات قرآن چنين به دست مي‏آيد كه يأجوج و مأجوج، نام دو قبيله فسادگر بوده كه براي مردم روزگار خود مزاحمت فراواني به وجود آورده بودند، البته در مورد نژاد، مكان و محل اسكان اين قوم روايت‏ هاي گوناگوني آمده كه اعتماد به آنها دشوار است! در يكي از اين روايات آمده است كه […]

درس دهم: وقف
5 سال قبل

درس دهم: وقف

درس دهم: وقف # سوالات ابتدایی درس: نحوه های وقف بر آخر کلمات را نام ببرید؟ وقف به حرکت و وصل به سکون یعنی چه؟ # شروع درس: هر انسانی هنگام خواندن و یا صحبت کردن، ناچار است برای تازه کردن نفس، کلام خود را قطع و سپس به صحبت یا خواندن خود ادامه دهد. […]

درس نهم: رفع التقاءِ ساکنین
5 سال قبل

درس نهم: رفع التقاءِ ساکنین

درس نهم: رفع التقاءِ ساکنین # سوالات ابتدایی درس: التقاء ساکنین را معنا کنید و بگویید که چه زمانی رخ می دهد؟ در صورتی که تنوین به همزه وصل برسد چگونه باید خوانده شود؟ # شروع درس: التقاءِ ساکنین عبارت است از: «کنار هم قرار گرفتن دو حرف ساکن در هنگام تلفظ»؛ مثل قُلْ الْحَمْدُ. […]

درس هشتم: حروفی که نوشته نشده ولی باید خوانده شوند
5 سال قبل

درس هشتم: حروفی که نوشته نشده ولی باید خوانده شوند

درس هشتم: حروفی که نوشته نشده ولی باید خوانده شوند # سوالات ابتدایی درس: مواردی که حرفی نوشته نشده است ولی باید خوانده شود را بیان کنید؟ معنای «اشباع» و «هاء ضمیر» را بیان کنید؟ هاء ضمیر در چه مواردی اشباع می شود و در چه مواردی اشباع نمی شود؟ # شروع درس: در قرآن […]

درس هفتم: حروفی که نوشته شده ولی نباید خوانده شوند
5 سال قبل

درس هفتم: حروفی که نوشته شده ولی نباید خوانده شوند

درس هفتم: حروفی که نوشته شده ولی نباید خوانده شوند # سوالات ابتدایی درس: حروف ناخوانا حروف خاصّی می باشند یا تمامی حروف الفبا می توانند در مکان خاصّی از قرآن ناخوانا باشند؟ مواردی که در کتابت قرآن کریم حرفی نوشته شده است ولی خوانده نمی شود را بیان کنید. تعریف هر یک از «همزه […]

درس ششم: سکون + تشدید + مدّ + تنوین
5 سال قبل

درس ششم: سکون + تشدید + مدّ + تنوین

درس ششم: سکون + تشدید + مدّ + تنوین # سوالات ابتدایی درس: تعاریف و خصوصیات سکون، تشدید، مدّ و تنوین را بیان کنید. علامت هر یک چگونه می باشد و در کتابت به چه شکل می آید؟ چرا علامت هر یک از این ها را به این شکل وضع کرده اند؟ به حرفی که […]

درس پنجم: حروف مدّی (صدا های کشیده)
5 سال قبل

درس پنجم: حروف مدّی (صدا های کشیده)

درس پنجم: حروف مدّی (صدا های کشیده) # سوالات ابتدایی درس: تعریف هر یک از حروف مدّی (الف مدّی، واو مدّی و یاء مدّی) را بیان کنید. صدای هر یک از حروف مدّی را بیان کنید؟ شکل نوشتاری هر یک از حروف مدّی به چه شکل می باشد؟ # شروع درس: در این درس می […]

درس چهارم: حرکات (صداهای کوتاه)
5 سال قبل

درس چهارم: حرکات (صداهای کوتاه)

درس چهارم: حرکات (صداهای کوتاه) # سوالات ابتدایی درس: به هر یک از فتحه، کسره و ضمّه در فارسی چه می گویند؟ چرا این حرکات را فتحه، کسره و ضمّه نامیده اند؟ هر یک از این حرکات را چگونه باید تلفّظ کرد؟ به حرفی که ضمّه، و به حرفی که فتحه، و به حرفی که […]