برچسب » #شکیبایی

صبر و شکیبایی در سیره حسینی – قسمت دوم
2 سال قبل

صبر و شکیبایی در سیره حسینی – قسمت دوم

صبر در سیره عملی امام حسین علیه السلام 1- هنگامی که حبیب بن مُظاهر، کشته شد، حسین علیه السلام آشفته گشت و فرمود: «خود و یارانِ یاری کننده ام را به حساب خدا می گذارم [و شکیبایی می کنم]».[ 1] 2- هنگامی که حَرمَلة بن کاهِل، تیری به سوی طفل شیرخوار انداخت که در گلویش […]

صبر و شکیبایی در سیره حسینی – قسمت اول
2 سال قبل

صبر و شکیبایی در سیره حسینی – قسمت اول

روایت امام حسین علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره صبر پیرمردی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید: پایدارترینِ مردم کیست؟ فرمود: «آن که در میدان های سخت، پایداری کند». سپس به پیرمرد رو کرد و فرمود: «ای پیرمرد! خداوند عز و جل مردمی را آفرید و از سرِ عنایت، دنیا را بر آنان تنگ گرفت […]